Kim jesteśmy?

Kilka słów o nas

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania to organizacja, którą tworzymy przede wszystkim po to, by działać, ponieważ wierzymy, że czyny mówią głośniej niż słowa. Już od początku swojej drogi, tj. od 2015 roku, zdajemy sobie sprawę, że łatwiej wspierać mieszkańców zamieszkałych na terenie wdrażania naszej Lokalnej Strategii Działania  działając wspólnie.  W ten sposób narodziło się nasze Stowarzyszenie – Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania.

 
DSC_5439.jpg

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania — witaj na naszej witrynie

Wspólnie o lepszą przyszłość

 

Aktualności

Sieć rybacka

Ogłoszono nabory wniosków na realizację przedsięwzięć skierowanych dla rybaków.


Szczegóły w dziale "Nabory"

Dział Nabory w dalszej części strony
Analiza rynku

Zaktualizowany Harmonogram naborów na 2021 rok 

Stosy monet

Składka członkowska za 2021 rok. Przypominamy naszym członkom o obowiązku uregulowani składki na 2021 rok, oraz na 2020 rok tym , którzy jej nie opłacili. Wysokośc składki rocznej to 15 zł i należy ją wpłacić na rachunek ŚRLGD : 38 8525 0002 0000 0011 0070 0001.  Składka ta jest niezbędna dla sprawnego funkcjonowania naszej organizacji, za jej uiszczenie serdecznie Dziękujemy.

Karty przetargowe

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców (pismo do pobrania)

pobierz
Volunteers

OBOWIĄZEK SPRAWOZDAWCZY.

Informujemy, że na stronie Instytutu Rybactwa Śródlądowego dostępne są kwestionariusze RRW za rok 2020. Przypominamy o obowiązku sprawozdawczym w terminach:

RRW 22 - do 12 marca 2021 r.

RRW 23 - do 28 maja 2021 r.

Link do kwestionariusza:

RRW 22 https://www.infish.com.pl/content/rrw-22

RRW 23 https://www.infish.com.pl/content/rrw-23

Dokument z Pen

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 lit. b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i rodzaju sprawozdań oraz trybu i terminów ich przekazywania w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, Beneficjent przekazuje roczne sprawozdania z realizacji operacji instytucji pośredniczącej, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku w okresie 5 lat po otrzymaniu płatności końcowej.

ryby Basen

Nowa księga wizualizacji.

Informujemy, że w związku ze zmianami organizacyjnymi i włączeniem działu Rybołówstwo w struktury Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została zaktualizowana Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020. Księga w dniu dzisiejszym została zamieszczona na stronie MRiRW w zakładce: Co robimy >> Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020) >> Księga Wizualizacji (bezpośredni link: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/ksiega-wizualizacji-po-ryby-2014-2020​ ).

Kontakt
Fisherman

Strona z wyszukiwarką łowisk wędkarskich są na niej też z naszego obszaru działania:
http://znajdzlowisko.pl/

Wykresy biznesowe

Zawieszenie sankcji wynikających z zasad konkurencyjności w ramach PO RYBY 2014-2020- informacje pod adresem:

 http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/aktualnosci/item/260-zawieszenie-sankcji-wynikajacych-z-zasad-konkurencyjnosci-w-ramach-po-ryby-2014-2020

Ściana cyny

Informujemy, iż od dnia 30.06.2020 roku do 20.07.2020 roku rozpoczynamy nabory wniosków na przedsięwzięcia:

1.1.1. Różnicowanie działalności rybackiej

1.1.2.Tworzenie punktów przetwórstwa lub punktów bezpośredniej sprzedaży ryb.

1.2.1. Podejmowanie działalności gospodarczej.

Ogłoszenia o naborze oraz załączniki do pobrania w zakładce "Nabory wniosków"

WAŻNE !!!Do pobrania nowy wzór  wniosku dla wszystkich naborów umieszczony  pod naborem 3/2020. Pozostałe załączniki umieszczone w folderach są prawidłowe.

Kontakt
Community Service

Zmiana adresu Biura w Jędrzejowie, nowy adres to: Jędrzejów ul. 11 listopada 30. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Biuro biuro okno

Zmiana dni funkcjonowania Biura we Włoszczowie. Biuro będzie czynne w każdą środę oraz od poniedziałku do piątku w terminie naborów wniosków w godzinach 7.20-15.20

Read More >>
Stare telefony w jednym rzędzie

Aktualizacja numerów telefonów i adresu email. Obecne numery telefonów do Stowarzyszenia to:

690 017 120 , 538 320 181 oraz email: biuro@swietokrzyskalgr.eu.

Kontakt
Volunteers

Zalecenia dla gospodarstw akwakultury w związku z wirusem COVID-19 dostępne w sekcji "Dokumenty"

Kontakt
kajaki 2.jpg

Spływ kajakowy 15.08.2020 r.

Read More >>
 

Dokumenty Stowarzyszenia 

Statut

Regulamin Rady

Regulamin Walnego Zebrania

Regulamin Zarządu

Procedura oceny i  wyboru operacji

Składka członkowska za 2021 i 2020 rok

Protokół z Walnego Zebrania Członków z dnia 05.04.2019

P1110780xc.jpg
 

Dokumenty

Umowa Ramowa

Zestawienie rzeczowo - finansowe za 2018 rok

Zestawienie rzeczowo-finansowe za 2019 rok

Zestawienie rzeczowo-finansowe za 2016 rok

Raport ewaluacyjny

Lokalna Strategia Rozwoju

RODO

Zestawienie rzeczowo-finansowe za 2017 rok

Zestawienie rzeczowo-finansowe za 2020 rok

Zalecenia dla gospodarstw akwakultury

Białe foldery plików
 

Nabory wniosków

Nabór 1/2021.
Różnicowanie działalności rybackiej.
zamieszczono 19.04.2021 r.

Nabór 2/2021.
Tworzenie punktów przetwórstwa lub punktów bezpośredniej sprzedaży ryb.
zamieszczono 19.04.2021 r.

Harmonogram naborów na 2021 rok

zamieszczono 19.04.2021 r.

Nabór 1/2020.

Różnicowanie działalności rybackiej.

zamieszczono 16.06.2020 r.

Nabór 2/2020.

Tworzenie punktów przetwórstwa lub punktów bezpośredniej sprzedaży ryb.

zamieszczono 16.06.2020 r.

Nabór 3/2020.

Podejmowanie działalności gospodarczej.

zamieszczono 16.06.2020 r.

Nowy wzór wniosku do pobrania !!

Dokumenty pomocnicze do kryteriów

Informacje dla beneficjentów

Wniosek, biznesplan, instrukcja

Wyniki naboru 1/2021

- brak wniosków

zamieszczono 17.06.2021

pobierz

Wyniki naboru 2/2021

zamieszczono 17.06.2021

Wyniki naboru 1/2020 

zamieszczono 20.08.2020 r.

Wyniki naboru 2/2020
zmieszczono 20.08.2020 r.

Wyniki naboru 3/2020
zamieszczono 20.08.2020 r.

Rozstrzygnięcie protestu z dnia 10.09.2020. zamieszczono 14.09 2020 r.

Rozstrzygnięcie protestu z dnia 07.10.2020.

zmieszczono 12.10.2020 r.

Rozstrzygnięcie po wyroku WSA z dnia 14.01.2021r.
zamieszczono 24.01.2021 r.

20181104_135855x.jpg
 

Nabory archiwalne  2019 rok

Dostępne do pobrania

Nabór 1/2019

Nabór 2/2019

Nabór 3/2019

Nabór 4/2019

Nabór 5/2019

Nabór 5/2019

po protestach

Nabór 5/2019 

po proteście

Nabór 1/2019

po proteście

 

Nabory archiwalne 2018 rok

Dostępne do pobrania

Nabór 1/2018

Nabór 2/2018

Nabór 3/2018

Nabór 4/2018

Nabór 5/2018

Nabór 6/2018

Nabór 7/2018

Nabór 8/2018

Nabór 9/2018

Nabór 10/2018

Nabór 11/2018

 

Wykaz członków

Członkowie Zarządu

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Członkowie Rady

Członkowie Stowarzyszenia

Crowd Cheering
 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

logo ryby.jpg
 
LOGO-RYBY-1.jpg
 

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania — czekamy na kontakt

os. Jana Brożka 3, 29-100 Włoszczowa,
środy: 7.20-15.20,
w okresie naborów: pon-pt 7.20-15.20
ul. 11 listopada 30, 28-300 Jędrzejów,
pon-pt: 8.00-16.00
NIP: 609 007 25 83, KRS 0000574777

tel: 690 017 120, 538 320 181

IMG_1928.JPG